PM Awas Yojana Eligibility: ઈસ યોજના કા કોન કોન લાભ ઉઠા સકતા હૈ, એસે કરે આવેદન, pradhaanamantree aavaas yojana

PM Awas Yojana Eligibility

pradhaanamantree aavaas yojana kee paatrata jaanchen, keval ye log hee kar sakate hain aavedan

PM Awas Yojana Eligibility pradhaanamantree aavaas yojana પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કી શરૂઆત જુન કે મહેમે 2015 મેં નરેન્દ્ર મોદીજી કે દ્વારા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શરૂ થઈ ગઈ હતીપ્રધાનમંત્રીજી કે દ્વારા ઇસ યોજનાઓ કાલ લાભ વ્યક્તિઓ કે લિયે બતાયા હૈ જો ભારતને વંચિત વ્યક્તિ હૈ ઉનકે લિયે સાયતા વરદાન હો સકે તથા ઉનકો એક પક્કા આવાસ યોજના કહેતે હૈ મકાન મિલ શકે જીસમે વહે અપને પરિવાર કે સાથ એક સાથ રહે સકતે હૈ કચ્ચે મકાનો મેં નહીં રહેના પડેગા ઔર ઈસે યોજના કે રહેતે પ્રધાનમંત્રી જી કે દ્વારા જો જ્યાદા ગરીબ પરિવાર કી લોગ હે ઉનકો સબસીડી કે રૂપ મેં ભી મોહજાર મિલતા હૈ તાકી બહેન રહને કે લિયે એક પક્કા મકાન બના સકે તો આપ ભી એ સેક્સી વ્યક્તિ કો જાનતે હો જો વંચિત રહે રહા હૈ અભી તકે તો આપ પોસ્ટે જરૂર શેર કરનાર ટાકી રહે કિસ યોજના કા લાભ ઉઠાવી શકે

દોસ્તો હમ જાનતે હૈ કી ઇસમેં આપે કિસ તરહ સે અપ્લાઈ કર સકતે હો ઔર આપ ભી પ્રધાનમંત્રી જી કે દ્વારા ચલાઈ ગઈ સ્પર્ધાનમંત્રી આવાસ યોજના કા લાભ ઉઠા સકતે હો તો ચલીયે નીચે જીવી જાણકારી વિસ્તાર રૂપ સે દેખતે હૈ

Also Read

Most important gk questions in hindi with answers

લેખનું નામPMAY પાત્રતા તપાસ
યોજનાનો આરંભ કરનારકેન્દ્ર સરકાર
લાભાર્થીશહેરી/ગ્રામીણ અને SECC કુટુંબ
ઉદ્દેશ્યભારતના ગરીબ પરિવારોને પાકાં મકાનો આપવા
PMAY યોજનાની શરૂઆતની તારીખ25 જૂન 2015
વિભાગનું નામભારત સરકારનું આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય
શ્રેણીસરકારી યોજના
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://pmayg.nic.in/

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2023 PM Awas Yojana Eligibility

દોસ્તો આપકો બતા દેતે હૈ કી પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કી ઈસબાર ઉમેદવાર કા વર્ગીકરણ ગ્રામીણ થતા શહેરી આબાદી કે ક્ષેત્ર કે આધાર પર કિયા જા રહા હૈ થતા શહેરીને ગ્રામીણ ક્ષેત્ર વાસુકો અલગ અલગ શ્રેણીને વિભાજિત કર રહે હૈ કે આધાર પર ઉનકો અલગ અલગ શ્રેણી મેં તથા ઇસ મેં આપકો કિતની સબસીડી મિલેગી ઈસકા પુરા વિસ્તાર સે બતાયા ગયા હૈ ઔર યે યોજના આપ કી ઉંમર કે આધાર પર ભી હો સકતી હૈ તો ચલે નીચે જાનતે હૈ

 • પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના આર્થિક રૂપ છે છતાં ews કે અંતર્ગત ઉસકી શાળાના આઈ તીન લાખ રૂપિયા હૈ જબ કી લોગ lig કે સાલા ના આઈ છેક લાખ રૂપે હૈ
 • પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કહેતે હૈ એમઆઇજી એક શ્રેણી કે ઉમેદવાર કે વાર્ષિક આઈ MIG ~ 1 6 લાખ રૂપિયા સે લેકર 12 લાખ રૂપિયા તકે બીજે હોની બતાઈ ગઈ હૈ તથા શ્રેણી કે આધાર પર MIG ~ 2 ભારા સિલેકર 18 લાખ તકે હોની ચાહિયે
 • ઇસ યોજના મેં પરિવાર કી મુખ્ય મહિલા કહોના અતિ અનવાહ્યે તથા ઉસી કોઈ સૂચિત કે રૂપને લિયા જાયેગા
 • પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કહેતે હૈ જો વ્યક્તિ યોજના કે લિયે આવેદન કર રહા હૈ ઉસકા મકાન હોના એમ અને હૈ ઉસકો યે યોજના હૈ
 • પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કેતે હૈ પરિવાર કે જીસીબી વ્યક્તિ કે ઉપર કોઈ ભી જમીન કાગજ આજે નહીં હોના ચાહિયે
 • પ્રધાનમંત્રી પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના મેં જો વ્યક્તિ એ ફોર્મ અપ્લાય કર રહા હૈ ઉસકી કમ સે કમ ઉમર 18 વર્ષની અનવાદી હે
 • પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના કહેતે ઉસકે પાસે બાદ સરકાર કે દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત આધારકાર્ડ તથા સભી દસ્તાવેજ હોના અતિ અનવાહિની હૈ
 • અગર આપકે પરિવારને બેટે આપકે ભાઈ શાદી સુદા હૈ તો ઉનકા બીએ એક અલગ પ્રધાનમંત્રી યોજના કહેતે હૈ આપકા એક ફોર્મ ભીલ નહીં માના જાયેગા દોનો કા
 • પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જો પરિવાર યે હૈ યોજના કા લાભ લેના ચાહતા હૈ કે દ્વારા અન્ય કોઈ યોજના કા લાભાર્થી નહીં હોના ચાહિયે

તો દોસ્તો આપ સૌને ઉતરીએ પુરી જાનકારી હે તો આપે પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના 2023 મેચ લે સકતે હો થતા એસા જો ભી કોઈ વ્યક્તિ આપકે જાન મે હૈ જો ગરીબ પરિવાર છે ઓર ઉસકો આપીશ યોજના કા લાભ સકતે હો તાકી રહે આપકો એકે ભગવાન કે રૂપને માને કા તો દોસ્તો પ્રધાનમંત્રી પીએમ આવાસ યોજના સકતે હો આગળ યોજના અચ્છી લગી હે તો પ્લીઝ આપ મારી ચેનલ કો ટેલિગ્રામ ચેનલ કો સબ્સ્ક્રાઇબ

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *